slider 6
slider 1
slider 7
slider 9
slider 5
slider 3
slider 10
slider 2
slider 4
slider 8
ETICKÝ KÓDEX POUŽÍVATEĽA STRÁNKY

ETICKÝ KÓDEX POUŽÍVATEĽA STRÁNKY www.hoplaland.eu

 Na webstránke www.hoplaland.eu

1. je zakázané zverejňovanie príspevkov obhajujúcich, propagujúcich alebo podnecujúcich násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám. Zakázané je aj zverejňovanie odkazov na webové stránky, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky, napríklad stránky propagujúce rasizmus, ponúkajúce nelegálny softvér, a pod.;

2. sú zakázané osobné útoky, vyhrážky a obťažovanie ostatných užívateľov alebo tretích osôb, vulgarizmy a obscénnosti. Zakázané je obťažovať, urážať a vyhrážať sa ostatným užívateľom prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Pristupujte k ostatným užívateľom webstránok s úctou;

3. je zakázané šírenie napr. ohováračských, urážlivých, obscénnych alebo iných protizákonných materiálov. Za protizákonné materiály sa považujú napríklad detská pornografia, niektoré informácie týkajúce sa ilegálnych drog, informácie umožňujúce alebo navádzajúce na porušovanie autorského práva, a pod.;

4. je zakázané vkladať do príspevkov informácie o identite iných užívateľov, resp. tretích osôb, bez ich súhlasu (adresu, e-mailový kontakt, telefónne číslo a podobne);

5. je zakázané propagovať komerčné produkty a/alebo súkromné firmy a/alebo zverejňovať odkazy na ich webové stránky a/alebo rozposielať reklamné e-maily a obťažujúce e-maily;

6. je zakázané zaplavovať diskusie viacnásobnými rovnakými príspevkami a/alebo príspevkami s tým istým vecným obsahom a/alebo viacnásobnými odkazmi na konkrétnu webovú stránku;

7. je zakázané vkladať do diskusií texty, ktorých autorom nie je samotný vkladateľ (citáty), v rozsahu viac ako jeden typický odsek;

8. je zakázané uvádzať iných užívateľov do omylu pod falošným menom alebo viacerými identitami.

9. Pri používaní webstránky www.hoplaland.eu ste zodpovední za dodržiavanie všetkých právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na miesto vášho aktuálneho pobytu.

10. Ak váš počítač používa viac ľudí, nezabudnite sa pred opustením stránky www.hoplaland.eu odhlásiť, aby nikto nemohol v diskusiách na stránkach vystupovať pod vašou identitou.

11. Porušovanie zákazov obsiahnutých v kódexe môže mať za následok vymazanie príslušného obsahu a/alebo konta, prípadne viacerých kont porušovateľa. V prípade opakovaného porušovania zákazov obsiahnutých v Kódexe alebo v prípade hrubého porušenia Kódexu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odmietnuť prístup porušovateľa k niektorým službám alebo na túto webstránku ako takú.

12. Prevádzkovateľ môže vo výnimočných prípadoch pristúpiť k zmazaniu príspevkov alebo zablokovaniu konta aj v prípade užívateľov, ktorí neporušujú Kódex priamo, ale ich pôsobenie je dlhodobo prekážkou slušnej a vecnej diskusie, čím obťažujú ostatných užívateľov.

13. Porušovanie zákazov obsiahnutých v Kódexe môže mať za následok vymazanie obsahu komentárov a/alebo konta porušovateľa. V prípade opakovaného porušovania zákazov obsiahnutých v Kódexe alebo v prípade hrubého porušenia Kódexu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odmietnuť prístup porušovateľa na túto webstránku.

Prístupom k službe www.hoplaland.eu vyjadrujete svoj súhlas s týmito pravidlami a zaväzujete sa dodržiavať ich. Tento Kódex sa vzťahuje na všetkých užívateľov webstránky www.hoplaland.eu. V prípade podozrenia z porušovania Kódexu nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese info@hoplaland.eu.

Partneri

Kimbo
Kofola
Gastrovia
Stageman
Roedl & Partner
test

Copyright © Hoplaland 2024, powered by ENABLE | Cookies & GDPR | Zmeniť nastavenia cookies