slider 2
slider 10
slider 6
slider 4
slider 9
slider 5
slider 8
slider 3
slider 7
slider 1
SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY

v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

týmto v súlade s § 4 ods. 3 písm. d) a § 11 zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako dotknutá osoba poskytujem spoločnosti HoplaLand s.r.o., Lazaretská 8, Bratislava 811 08, IČO: 49 096 027, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 71874/B  svoj dobrovoľný súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov.                                                           

Zoznam/Rozsah poskytnutých údajov:
- Meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu dospelých oprávnených osôb
- Meno, priezvisko, dátum narodenia dieťaťa

Súhlasím s použitím mojich osobných údajov na účely:
- čerpania členských výhod Členského klubu HoplaLand
- overovania oprávnených dospelých osôb, ktorí odovzdávajú a vyzdvihujú dieťa pri využívaní služby dohľadu

Rozsah spracovateľských operácií:
overovanie nároku na využívanie členských výhod Členského klubu HoplaLand oprávnenými zamestnancami spoločnosti HoplaLand s.r.o.

Čas platnosti súhlasu:
do 10 pracovných dní od zaslania písomnej požiadavky na odvolanie súhlasu a zrušenie registrácie v Členskom klube HoplaLand na mailovú adresu info@hoplaland.eu

Partneri

Kimbo
Kofola
Gastrovia
Stageman
Roedl & Partner
test

Copyright © Hoplaland 2024, powered by ENABLE | Cookies & GDPR | Zmeniť nastavenia cookies